Uppdatering 30/9-2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

Detta är vår prioritetsordning enligt information från Region Stockholm;

 • Vi kommer prioritera våra hemsjukvårdspatienter för dos 3
 • Patienter med hemtjänst kommer få ett brev från kommunen med instruktion om hur de ska gå tillväga för dos 3.
 • Patienter över 80 år

Regionen planerar skicka ut ett brev till alla 80+ inom de närmsta veckorna med information om tillvägagångssätt för dos 3.

Dessa är inte prioriterade i dagsläget:

 • Närstående till personer med hemtjänst/hemsjukvård
 • Personer inom LSS
 • Personer under 80 år

Vi uppdaterar här på hemsidan så snart vi får mer information.

Här på Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer.

Boka tid på vaccinationsmottagning

Bokningen för er som är 16 år och äldre är öppen för vaccination på någon av länets vaccinationsmottagningar.

Barn mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccination under hösten. I Stockholms län kommer det bli möjligt att vaccinera sig på skolorna.

Boka tid via appen Alltid Öppet eller genom att ringa Regionens callcenter. Läs mer på 1177.se

Vaccinationsmottagningar

Tider till Region Stockholms vaccinationsmottagningarna bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus. Du som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid genom att ringa Regionens callcenter.

Telefonbokningstjänsten är på följande språk och telefonnummer:

 • Svenska: 08–428 429 30, öppet alla dagar kl. 08.00 – 19.00
 • Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar kl. 08.00 – 19.00
 • Arabiska: 08–428 429 01, öppet vardagar kl. 08.00 – 19.00
 • Somaliska: 08–428 429 02, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
 • Finska: 08–428 429 03, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
 • Tigrinja: 08–428 429 04, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
 • Persiska: 08–428 429 08, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
 • Polska: 08–428 429 09, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
 • Ryska: 08–428 429 11, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00
 • Spanska: 08–428 429 12, öppet vardagar kl. 08.00 – 12.00

Vaccinationsbevis

Vaccinationsbevis beställer du på E-hälsomyndighetens hemsida. Där kan du hämta ut vaccinationsbevis till dig själv eller till dina barn.

Länk till E-hälsomyndighetens hemsida