Hemsjukvård

Vi erbjuder hemsjukvård till patienter i vårt upptagningsområde i Bromma som har svårt att ta sig till vårdcentralen samt uppfyller kriterierna enligt region Stockholm.

På hemsjukvården arbetar vi i team tillsammans med distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och specialistläkare och hjälper till med bland annat såromläggningar, ger injektioner, delar dosett och utför
provtagning. Vi förskriver även hjälpmedel.

Det är din vårdcentral som är ansvarig för vanlig hemsjukvård. Är du i behov av hemjukvård är du välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig.