Miljö

Det miljömedvetna vårdvalet

Vi vill arbeta för en långsiktig hållbar miljö och minska resursförbrukning och miljöpåverkan från läkemedel.

Beckomberga Vårdcentral har därför en utarbetad miljöpolicy där hållbar utveckling och liten miljöpåverkan är i fokus.

 

Vår miljöpolicy

Trygg Hälsa AB innefattar två vårdcentraler som har som målsättning att ge våra patienter en vård där läkemedels-behandling följer Kloka Listan och även följa regionens utfasningslista.

  • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos våra medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Vi strävar efter att den negativa miljöpåverkan från läkemedel och resursanvändning ska minska.
  • Vi har dagligen fokus på vår faktiska miljöpåverkan genom ett ledningssystem med fortlöpande uppföljning för förbättringar.

Trygg Hälsa arbetar i enlighet med gällande lagar och förordningar i samklang med Region Stockholms övergripande miljöplan.