Vår personal

Romanos Öfverbeck, specialistläkare allmänmedicin
Rob Rifat, specialistläkare allmänmedicin
Ilias Nikolaidis, specialistläkare
Shapoor Hakimelahi, leg läkare

 

Jenny, distriktssköterska, diabetessköterska
Fredrika, distriktssköterska (föräldraledig)
Lena, sjuksköterska
Ida, sjuksköterska
Malin, sjuksköterska
Mirjam, undersköterska
Saida, undersköterska
Valesca, undersköterska
Susanne, undersköterska

 

Rose-Marie Stachowicz, psykolog
Sara Björkman, psykolog barn

 

Ilias Nikolaidis, specialistläkare och verksamhetschef