Äldremottagning

Äldremottagningen är för dig som är 75 år eller äldre. Här kan du bland annat få hjälp med genomgång av läkemedel, vårdplanering och samtal om levnadsvanor.

Äldremottagningen når du via ett direktnummer, utan knappval, där du kan boka tid till läkare eller sjuksköterska. Vi vill göra det enkelt för dig att söka vård genom att ha ett särskilt telefonnummer som vi svarar på måndag till torsdag kl 15-16. Telefonnummer: 08-120 798 23

Vi vill erbjuda en bättre vårdkvalitet och förbättra samverkan för våra äldsta patienter. Verksamheten är anpassad för dig som är äldre. Alla besök på Äldremottagningen är planerade, dvs att man bokas in på en tid.