Astma / KOL-mottagning

Astma/KOL

Har du andningsbesvär, KOL eller astma är du välkommen till vår mottagning.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Rådgivning kring astma eller KOL
  • Information och användning och justering av dina mediciner
  • Hjälpmedelsförskrivning
  • Stöd vid rökavvänjning
  • Spirometri, test där lungfunktionen mäts
  • Information kring allergi och överkänslighet, samt enklare saneringsråd
  • Samtal och råd i livsstilsfrågor
  • Uppföljning av din behandling

Undersökning 

För att ta reda på din lungfunktion gör vi oftast en spirometri. Undersökningen visar hur mycket luft du har i lungorna och om dina luftrör vidgar sig som de ska. 

Har du astma eller KOL?

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att man ibland får svårt att andas. Orsaken till sjukdomen är att man har en inflammation i luftrören. Det är vanligast att man får astma i barndomen, men man kan få sjukdomen i alla åldrar.
Symtomen vid astma kommer i perioder. Ibland känner man sig helt frisk, och ibland har man mycket besvär. En viktig del av behandlingen är att få hjälp att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt till exempel genom motion, information om sjukdomen och läkemedel som dämpar inflammationen och vidgar luftrören.

KOL – Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det beror på att lungorna har skadats så att luftrören blir trängre än normalt och man har svårt att ta upp syre. Man kan då få svårare att andas, känna sig trött och orka mindre. De flesta har sjukdomen i lindrig form och man kan leva med den utan att ha fått diagnosen KOL.
Symtomen kommer oftast smygande och sjukdomen utvecklas långsamt. Om man haft en tidig rökdebut är det en stor riskfaktor och det är därför viktigt att inte få unga att börja röka.
De flesta brukar må bättre efter rökstopp.

Länkar:
1177, astma
1177, KOL
Hjärt-lungfonden
sluta-röka-linjen