Välkomna in till oss på drop-in måndagar och torsdagar kl 13-15 för influensavaccinering här på vårdcentralen från den 8/11


Fram till och med 28/2 erbjuds personer som är födda 57 eller tidigare samt personer som är yngre med kroniska sjukdomar också kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.

Influensavaccinet är gratis för dig som är över 65 år eller tillhör riskgrupp, se nedan.

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 16.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.