Startsida

Tjänster

Beckomberga Vårdcentral erbjuder planerade och akuta tidsbokade besök, provtagning, vaccination och hemsjukvård. Vi vill erbjuda våra patienter hög tillgänglighet och personlig vård. Du har därför oftast möjlighet att få en tid samma dag som du bokar om du föredrar detta.

Lista dig hos oss

Det är du själv som väljer vilken husläkare och vårdcentral du vill tillhöra. Att välja vårdcentral kallas att lista sig.

Som patient hos Beckomberga Vårdcentral får du komplett och personlig vård, och du har alltid en tid hos oss.

Vaccination

Vi på Beckomberga Vårdcentral erbjuder flera olika vaccinationer. Kontakta vårdcentralen för mer information kring specifika vaccinationer på 08-120 798 00

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för
information och tjänster inom hälsa och vård

Välkommen till Beckomberga Vårdcentral

Vård för en ökad livskvalitet

Vi är ett vårdföretag som har mångåriga vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL). Vi utför uppdrag inom husläkarverksamhet enligt avtal med SLL och har samverkansavtal med kommuner och stadsdelar.

Vi inom Beckomberga Vårdcentral arbetar efter de värdegrunder som är fastställda inom vården. Vi är en läkarorganisation som har målsättningen att ge våra patienter en god vård för en ökad livskvalitet och se till att individuella patientbehov tillgodoses. 

Hälso- och sjukvårdslagen vilar på en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin blotta existens och inte utifrån sina funktioner.

Nyheter