Tidsbokning för influensavaccinering från och med den 9/1-2024. Boka din tid via telefon 08-120 798 00


Säsongsvaccinationskampanjen 2023/24 pågår till och med den 29 februari (med undantag för vecka 52 och vecka 1). Under denna tid erbjuds personer som är födda 1958 eller tidigare samt personer som är yngre med kroniska sjukdomar kostnadsfri vaccination mot pneumokocker och covid-19. I år erbjuder vi er att ta Covid-19 vaccinet samtidigt som influensavaccinet med vissa undantag.

Från och med den 9/1-2024 erbjuder vi endast bokade tider för vaccinering. Bokning av vaccinationstider görs via telefon 08-120 798 00 där vi hjälper dig att boka en tid för vaccination.

Influensavaccinet är gratis för dig som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp, se nedan.

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 12.
 • Du har en hjärtsjukdom dock ej om du endast har högt blodtryck.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt (BMI över 40).
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Downs syndrom

Barn och ungdomar upp till 18 år hänvisas till barn och ungdomsmottagning. Har ni hemsjukvård får ni vaccinet i hemmet vid bokade besök.

Du kan med fördel skriva ut din hälsodeklaration här och fylla i den innan ditt besök, men den finns även att få utskriven på plats när du kommer.