Vår personal

Romanos Öfverbeck, specialistläkare allmänmedicin
Ilias Nikolaidis, specialistläkare
Shapoor Hakimelahi, leg läkare

 

Jenny, distriktssköterska
Fredrika, distriktssköterska
Lena, sjuksköterska
Marta, sjuksköterska
Mirjam, undersköterska
Saida, undersköterska
Valesca, undersköterska
Susanne, undersköterska

 

Margareta Almbring, sjuksköterska och verksamhetschef