Vi på Beckomberga Vårdcentral planerar att utöka verksamheten och fördubbla våra ytor i Bromma Sjukhus lokaler och på så sätt skapa ett utökat vårdutbud för er som bor i Bromma.

Vi har tillsammans med Vectura drivit processen kring en utökad verksamhet som möjliggör rekrytering av fler läkare och sjuksköterskor för att möta en stigande efterfrågan. Dessutom görs en satsning på en ny barnavårdscentral.

Vi kommer nu få möjlighet att kunna få ta hand om våra patienter på ett bättre sätt och kommer att se över vilket behov som finns i närområdet för den vård vi ansvarar för, säger Anders Hellström, Verksamhetschef på Beckomberga vårdcentral.

Färdigställandet av de nya lokalerna kommer att ske etappvis och vi kommer att fortsätta driva verksamhet som vanligt under ombyggnationen. Helheten beräknas vara klar i samband med att renoveringen av huset färdigställs i början på 2023.

Här kan du läsa mer om detta från fastighetsägaren Vectura på Bromma Sjukhus